Notities bij: Judocus Vermeulen

huwelijksakte: Judocus Vermuelen - Winghene en Margrite Callewaert - Heedeghem, huwden 11 nov. 1632 in aanwezigheid van Egidius Vermuelen en Eustachius Vande Keere

doopheffers: (3) Joannes Traen - Maria Callewaert, (4) Ludovicus Vande Walle - Jacoba Traen, (5) Guilliemus Slambrouck - Catharina Vande Keere, (6)Joannes De Vlaeght - Judoca Goethals, (7)Petrus Van Eenoo -Joanna Traen, (8) Livinus Verschaeghe - Anna Verhelst

xx (Wingene 7.5.1652) Anna Verstraete fa Ludovicus. Kdn: Maria (1653), Guillielmus (1655), Petronilla (1658), Godeliva (1662), Segerius (1665)

RAK, losse staat van goed
+ Judocus Vermeulen fs Gillis, +Wingene 31.10.1678
wdr Margriete Callewaert
xx Anna Verstraete fa Loys
kdn 2e x: Maria (x Jan Damman fs Adriaen), Guillaume, Zeger, Petronella en Godelieve; voogden: Jan Damman en Judocus Verstraete fs Loys
geen eigendommen

De buitenpoorters van Kortrijk in de Roede van Tielt, Jan Callens, VVF Tielt
Vermeulen Joos fs Gillis, Wingene 1641-1680, van vader, x Verstraete Tanneken