Notities bij: Petrus Savelant

SvG Brugse Vrije II nr. 9664
x Joanna Cathoors fa Cornelis x Marie Omaere
xx Josepha Couvreur fa Jacob x Celia Maes: Petrus Jacobus (°Moere 19.2.1743), maar overleed nog voor zijn vader. Zij hertrouwde met Jacob Van Steenkiste.
geen gronden in eigendom.
pachtten een hofstedeke aan Damarin de Merlebeke
Saldo staat 101 p.