Notities bij: Joannes De Schoolmeester

LvWynend. nr 322 f. 286v. Jan DS fs Jooris, w/ Lop., verkoopt aan Cornelis De Clercq (x zijn ma Janneke Compernolle) gronden te Torh. (14.10.1692) LvW 317 f 77v?