Notities bij: Egidius De Ketelaere

hoofdman Zerkegem

Volkstelling 1748 Zerkegem
Gillis De Ketelaere, hooftman, 53 j, gebruikt 59 g. - Joanne Luyckx, zijn vrouw, 59 j - Joseph De Ketelaere, 23 j - Isabelle De Ketelaere, 20 j, - Martinus De Ketelaere, 17 j - Anna Roels, ter eeren Godts onderhouden van haeren ouderdom van 5 jaeren, nu 14 j.