Notities bij: Martinus Heyns

RAK, wezenregisters Kasselrij Kortrijk nr. 100, Wingene, onder Wontergem f. 6
+ Martinus Heyns fs Martinus, + juni 1709
x Jacquemine Verhelst fa Lieven
kdn: Pieter - Jan - Maria Anna - Isabella
voogden: Chrysostomos Heyns fs Pieter, kozijn - Jacob De Duytsche fs Jan
geen eigendommen
2 peersen besmet met een 'quaede plaeghe', 1 veulen, 5 koeien, 2 vaarzen, 2 kalvers, 2 zeugen met biggen, 48 schapen.

buitenpoorters Kasselrij Kortrijk te Wingene: Heyns Marten fs Marten, 1701-1708, by coope