Notities bij: Maria Verhelle

zij hertrouwde met Franchois De Smet fs Jan te Beernem op 15.8.1685 5 kdn. Hij stierf te Beernem in 1722 en was een tijdlang burgemeester van Beernem

RAB, heerlijkheid Oostkamp bundel 173 nr. 1123
Marie Verhelle fa Charles, + Beernem 18.5.1720
xx De Smet Franchois fs Jan, burgemeester heerlijkheid Den Nieuwen te Beernem. Huwelijkscontract voor pastoor van Beernem op 15.8.1685
wde Gailliaert Adriaen
kdn 1 x: (1) Ludovicus, (2) Jan, (3) Laureyns, (4) Adriaen, (5) Joannes, (6) Franchois, Ludovicus en Anne fii Jacob (+), (7) Joannes, Adriaeneken, Joanna en Pieter fii Pieter (+)
-gronden van haar kant gekomen bij verkaveling van 1677: ca 6 g. te Beernem
-van zijn kant: deeltje hofstede te Beernem
-samen gekocht: hofstede te Beernem, veel gronden, woonhuizekens, veel uitstaande renten
-saldo: 1011 p. gr.

Geert Tavernier , bewerking wezenakten Brugse Vrije. Wezenakte Brugse Vrije nr. 16493 f. 250, Stratenambacht. Akte van 04-05-1674.
Carel, Carel Marianus & Maeyken, k.v. Verhelle Jaecques (z.v. Carel) uit zijn 1e huwelijk met Peelman (Beelman) Maeyken (d.v. Phlips).
Voogden: Gaillaert Adriaen (wonend te Beernem, gehuwd met een halfzus van de vader Verhelle Marie) & Peelman Daniel (wonend te Sint-Andries, broer van de moeder).
Ze erven van hun moeder, + 28-09-1673 te Sint-Andries (onroerend goed te Beernem). De vader als bezitter.
Op 09-02-1686 legde De Smit Fransoys (gehuwd met de weduwe van Gaillaert Adriaen (d.i. Verhelle Marie)) de eed af als voogd i.p.v. zijn voorzaat.
Tegelijk erven ze van De Meyere Anna, vrouw van Vlietynck Pieter, + Haar staat van goed werd op 13-12-1685 geliquideerd voor overziener en schepenen van de stad Brugge.
Er was onroerend goed dat verkocht werd. Rendant: Janssens Pieter.
In een akte van is sprake van onroerend goed van de wezen te Oedelem

idem, Wezenakten Brugse Vrije nr. 16497, 160 Varsenare, Akte van 24-01-1691.
Lieven (8j), Jan (6j), Hubrecht (3j, daarboven:+), Anna (18j), Helena (16j) & Janneken (8 maanden), k.v. De Groote Jan (z.v. Guiliame) uit zijn 2e huwelijk met Bellaert Janneken (d.v. Pieter). Voogden: De Groote Guiliame (broer van de vader, wonend te Varsenare) & Bellaert Jan (broer van de moeder, wonend te Beernem). Ze erven van hun vader, + 27-05-1691 te Varsenare (onroerend goed te Varsenare). De moeder als bezitster. Tegelijk onvangen de wezen Anna & Helena iets van hun overleden paternele halfbroer De Groote Pieter (geen onroerend goed). Op 30-07-1693 legde Christiaens Pieter (gehuwd met de wees Anna, wonend te Snellegem) de eed af als voogd i.p.v. De Groote Guiliame. Akte van 31-10-1695. De nog (minderjarig) zijnde wezen Lieven, Jan & Janneken erven van hun moeder, vrouw van Goddyn Jan, + november 1693 te Varsenare (onroerend goed te Varsenare en Beernem). 3/5 van de erfenis gaat naar de drie wezen, 1/5 naar bovengenoemde Christiaens Pieter en 1/5 naar Kyndt Pieter (gehuwd met de wees Helena). Bezitter (wed.): Goddyn J. Op 05-10-1697 legde Kynt Pieter (gehuwd met de wees Helena) de eed af als voogd i.p.v. Bellaert Jan. Akte van 29-04-1700. Ze erven van hun maternele oom Bellaert Andries (z.v. Pieter), + 23-02-1700 te Houtave (onroerend goed te Beernem en Lissewege). Bezitster (wed.): Houcx Marie.
Merk op: De Smidt Fransoys is gehuwd met een maternele halfzus van de overledene Verhelle Marie!!!!!
(met dank aan Isabelle Vandewalle)