Notities bij: Philippus Pickeu

In de overlijdensakte wordt vermeld dat hij 63 jaar is en dat hij man is van Judoca Van Acker. Dat laatste is foutief. Het is zoon Joannes die te Loppem huwde op 18.11.1760 met Judoca Van Ackere. Van dit echtpaar worden na zijn overlijden nog kinderen geboren.