Notities bij: Guillielmus Van Haelemeesch

Lichtervelde-Oud nr. 302 f. 150 ...verkopen aan Frans Van Haelmeesch fs Guille, wonende te Zwevezele, over hem zelf en ooc als voocht over Guille en Pieter Van Aelmeesch ende de weesen van Jan Van Aelmeesch (23.3.1650)