Notities bij: Barbara Van Haelemeesch

x (1813) De Noo Emanuel fs Guillaume x Dhooghe Victoria