Notities bij: Joanna Bonte

staat van goed Brugse Vrije I nr. 16.245, wezenakten Brugse Vrije 16537 f. 282
Janneken Bonte fa Guillaume + Koekelare 8.11.1658
x Anthone Le Compte fs Anthone
kd: Antoine 16 j. VP: Pieter D'Haemer, Koekelare; VM: Guilleame Bonte fs Guilleame
-gronden gekomen van haar kant: 3 g. te Koekelare, gemeen in een hofstede van 25 g., met Guilleame Bont d'oude en de jonghe, Jan Pieters De Graeve x Jacquemine Bonte, gekomen van Janneken ...., haar moeder. Samen gekocht 6 g. in een hofstede van 21 g. gemeen met de weduwe van Guillebert Du Mon, Petronella Le Compte en Niclaeys ..., Godelieve Le Compte te Bovekerke. Pachter van deze hofstede is Pieter Van Hille. De gronden werden gekocht van Bertholomeus Le Compte fs Jan en zijn vrouw Lievine Bullaert; en van Antheunis Le Compte fs Jan
-2 biebuycken en 5 koeien
-een aantal goederen werden te Brugge ondergebracht omwille van de quaeden tyd: 15 spint rugge, 3 kannen, ...
-saldo: 68 p.

De wees erft bij het overlijden van Guillame fs Guillame Bonte, zijn grootvader, overleden te Koekelare op 15 lauwe 1660; en bij het overlijden van Petronelle zijn dochter. Hij liet 6 gemeten grond achter, gemeen met Guilleame Bonte, Jan Pieters De Graeve x Jacquemine Bonte, en verder nog Pieter, Mayken en Catheline kinderen uit zijn tweed huwelijk met Petronelle De Graeve