Notities bij: Ludovica Leconte

Staat van goed Brugse Vrije I nr. 22.055 :
Lowijseke Le Conte fa Anthone, vrijlatesse te Koekelare, +31.3.1667
x Pieter De Haemere fs Remy
VP Marijn De Grijse, oom van de man te Beerst; VM Guilliame Bonte, x Janneken Le Conte, oudste zuster van de overledene te Koekelare.
kdn: Pieter, 12 j; Guilliame, 8 j; Jan, 6 j; Jacob, 1 j; Maerten, 2 j
4 g en 2 l. gekomen van haar kant te Zuutdorp in Koekelare. Ze bouwden er een huis op, staende up plaeten, met een inckel cafcoen, ghestaeckt en gheplacht ende versoldert, met een schuurken en de stallekijn staende up staecken. Gekocht van Anthone Le Conte (fs Anthone) x Janneken (fa Marijn) Van Hoorde en Tanneken Le Conte. Saldo 23 p.

wezenakten Brugse Vrije 16539 f. 134
+Louyseken fa Antheunis Le Conte, +Koekelare 30.3.1667
x Pieter De Hamere fs Remy
kdn: Pieter, 12 j 8m; Guillame, 8,5 j; Jan, 6 j 2 m; Jacob en Maerten, 1,5 j
VP: Maryn De Gryse, oom van de weduwnaar te Beerst; VM: Guillaeme Bonte x Janneken Le Conte
gronden idem (hier is sprake van Janneken Van Hoorne)