Notities bij: Anna Lust

VT 1748 Loppem: Anna Lust (spinette, cortsittighe), weduwe Ryckaert De Pauw, maer hy leeft nogh (sic)
bij overlijden: 92 jaar, laatst weduwe Richard De Pauw