Notities bij: Maria Francisca De Deurwaerder

getuigen huwelijk: Petrus De Grande en Joannes Deurwaerder. Joseph De Grande handtekent de akte in een mooi handschrift.