Notities bij: Adrianus Damman

1 x met Martina Hellebuyck fa Gaspar, kdn: Judocus, Jacoba en Martina. Zij overleed op 7.11.1667. In de wezenakte wordt vermeld dat Adriaen Damman 1/16e bezit van de hofstede te Waregem, dit echtpaar pachtte een hofstede aan Roeland Traen