Notities bij: Petronella Sabbe

SvG Nieuwenhove art. 951, VP: De Grande Pieter Joannes (hun broer), VM: De Ruwe Pieter

RAB, Heerlijkheid Oostkamp nr 32 f. 49v. Carel De Ruwe x Ursula Sabbe fa Philip en Jan De Grande x Petronella Sabbe fa Mathijs verkopen een partij land van 2 g. aan Isabella Willaeys. 21 okt. 1751