Notities bij: Petronella Neirynck

in overlijdensakte: man Donatianus Vande Kerckhove, 40 jaar.