Notities bij: Maria Beyens

haar ouders zijn niet Rogier Beyens x Maria De Graeve

haar overlijden wordt verkeerdelijk ingeschreven als Maria Minne, wel als vrouw van Adrianus De Pré