Notities bij: Antonia Vermandere

Staten van Goed Oostkamp nr. 155. (akte 1685)
Anthonine Vermandere fa Sebastiaen x Jannekyn Herreman, laetesse van Erckeghem
+Ichtegem 31.12.1683
x Adriaen De Ruywe fs Jooris
kdn: Adriaen 6 j 11 m. en Anthonine, 20 j.
VP De Wulf Joos, naast bestaende vrient te Oostkamp, Van Parijs Pieter x dochter
-gronden van haar kant: 1/4 in hofstede en herberg 't Vannekin te Ichtegem zuidoost van de kerk, onder Wijnendaele (1/2 aan Antheunis Muneu die er woont en 1/4 aan Carel Maelbrancke x Jannekin Vermandere, zus overledene), dit deel = 9 g. 11 g. in gebruik bij de hofstede die ze gekocht hadden. 1/4 van 5 l., herberg De Mospit te Ichtegem, zuidoost van de kerk. 2 g. in gebruik van Pieter Van Parijs, liggende bij de hofstede door hem gebruikt
-samen gekocht: hofstede (zie haar man)
-1 paart, 5 koeien, 4 jaarlingen, zeug met biggen
-saldo: 249 p.