Notities bij: Petrus Van Parijs

1° x (Ichtegem 4.6.1675) Anna Beyens, getuigen Richardus Van Parys - Egidius Beyens. Kdn: (1) Anna (°Ichtegem 27.4.1677, T. Richardus Van Parys fs Paschasius - Catharina Sagalant), (2) Catharina (°15.10.1678, T. Carolus Beyens - Margaretha Van Parys), (3) Anna (°4.11.1680, T. Petrus Verleye - Antonia Van Theunebrouck), (4) Petronella (°17.9.1683, T. Nicolaus De Rouck - Maria De Bru). Anna Beyens + Ichtegem 22.2.1684, 36 jaar
In de doopakte van de oudste twee kdn wordt vermeld dat Petrus Van Parys zoon is van Richardus

huwelijksgetuigen: Adrianus De Rue - Joannes Beyen
doopgetuigen: (1) Joannes Mineu - Francisca Vande Kyndere, (2) Nicolaus De Rouck - Joanna Vermandere, (3) Sebastianus Vanden Broucke - Maria Rose, (4) Adrianus De Rue - Anna Maria Maelbrancke, (5) Jacobus Questier - Maria Monteville, (6) Dominicus Meneu - Jacoba Vermandere, (7) Cornelius Van Hoorne - Cornelia Tyghem, (8) Livinus De Pré - Cornelia Hasaert, (9) Guillielmus Rose - Maria Houckx,

RAB, SvG 1 nr. 8136
Petronelleken Van Parys fa Pieter (fsRycquaert) x Anne Beyen, oud ca. 4 jaar, + januari 1688
rendant: Pieter Van Parys als vader
hoirs van volle bed: Cathelynken en Mayken Van Parys, VP: Rycquaert Van Parys uit Ichtegem VM: Jan Beyens uit Leke
hoirs van halve bed: Nicolas Van Parys fa Pieter xx Anthonia De Rue
gronden van haar moeder: deel hofstede 'Het Hanghelgoet' te Ichtegem
gronden door haar ouders verworven: deel van dezelfde hofstede