Notities bij: Regina Vanden Driessche

SvG Brugse Vrije I nr 1090 en 548 - wezenakten Brugse Vrije 16556 f. 14v
Regina Vanden Driessche fa Pieter x Angela De Decker, + Ichtegem 1.1.1762
x Pieter Van Parys fs Rycquaert x Francisca De Prez
VP: Beernaert Van Parijs fs Ryckaert te Eernegem en Constantinus Vanden Driessche fs Pieter uit Ichtegem
-1/4 van een hofstede van 24 g. te Ichtegem gekomen van zijn kant, waar ze woonden, uitgroting tav. oa. Pieter Vanden Berghe (fs Guille) x Godelieve Van Parys en Jacob Van Hooren x Helena Van Parys
-van haar kant gekomen 1/3 van een hofstede van 47 g. te Ichtegem, haar ouders toegekomen bij verkaveling in 1719 tav. Lieven Vanden Driessche, Jan b. Jonckheere x Joanna Vanden Driessche (+), Joachim Menie x Maria Vanden Driessche en Daneel Peper, wdr van Emerentiana fa Joos De Smet x Josyne Savelant.