Notities bij: Joannes Van Massenhove

doopheffers: (1) Zegerius Van Massenhove - Jacoba Keysers (2) Rolandus Van Massenhove - Petronilla Van Massenhove
huwelijksgetuigen: Jacobus Keysers - Martinus Van Massenhove
ondertrouw: Torhout 9.5.1638, Joannes Van Massenhove (fs Rolandus) x Judoca Keysers, getuigen: Rolandus Massenhove - Jacobus Keysers

SAB, staten van goed 1 nr. 1801 - wezenakten St.-Jacobs, 13e boek f. 117
rekening op de staat van goed van wijlen Jan Van Massenhove dd 8.8.1644 door Pieter Vanden Berghe, nu gehuwd met de weduwe: Josyne De Keysere.
VP: Maerten Van Massenhove - VM: Jacob De Keysere
kdn: Anna en Mayken
... vercoopen van het officie van biervoerderschip van de stad Brugge
... voorts aengaende de 32 p. gr. die schuldich soude wesen aen dit sterfhuus goet te doene Maerten Van Massenhove, Niclaeys De Clercq en Maerten Vande Casteele over gelycke somme dat hemlieden cavel ten sterfhuyse van Roelant Van Massenhove hemlieden vader ende schoonvader respectivelick, meer was bedragende ende weerdich te sijn dan de gone van overledene
-saldo SvG: 77 p.
-verkoping van 1/7 van 21 g. te Hooglede aan Daniel Deeghbroot
-betaelt 6 p. gr. die dit sterfhuus schuldich was de twee weesen te weten Roelken fs Roelant Van Massenhove ende Hansken fii Loonis Cloet over soo vele het sterfhuus de selve weesen moeste goet doen soo blyckt by seker cavel C ende D ...
-de rendant geeft te kennen hoe dat hy van dese trouble jaeren luttel proffyct heeft gehadt van sweesens goederen.
-by testament by den overledene ghelegateert aen Jan Van Massenhove syn natuurlycken kynt inhoudende 20 p. gr.
In wezenakten opsomming van tal van gronden te Torhout.