Notities bij: Anna Van Massenhove

RAB, staten van goed Brugse Vrije 3 nr. 953
Anna Van Massenhove fa Jan, +Torhout 2.2.1680, appendant vrijlatesse onder ambacht van Kortemark
x Joos Hasele fs Jacques
VP: Maillaert Staesen - VM: Everaert Van Walleghem
kdn: (1) Jan 16 j, (2) Joos 14 j, (3) Pieter 10 j, (4) Pieter 10 j, (5) Jacob 5 j, (6) Martyne 12 j, (7) Anna 4 j, (8) Goddelieve 3 j
-gronden van haar vader: 1/2 hofstede te Torhout waar ze woonde, cfr svg Jan Van Massenhove 14.3.1663. Tussen Everaert Van Walleghem en de wde, by coop van Pieter Vanden Berghe vuerghemeens in de zelfde hove , aan de noordzijde de hoirs Roeland fs Roeland Van Massenhove, westzijde het land van Maerten Van Massenhove, .... (nog diverse gronden in de omgeving), samen ca. 7 g.
-gronden uit erfenis van haar oom Roelant Van Massenhove: 1/8 van een hofstede te Torhout, zuid van de kerk, wijk de Winckel. Hierop heeft Joosyne Montayne, de weduwe van Maerten Vande Casteele, de helft bij leve. Eveneens 1/4 van 7 l. land, andere delen aan Everaert Van Walleghem causa uxoris en Joosyne Montaeyne, weduwe van Maerten Vande Casteele, west en noord hiervan is het land van de hoirs van Maerten Van Massenhove, zuid het land van de kdn Niclays De Clercq en oost het land van Joosyne Montaeyne
-gronden uit erfenis van Benjamin Van Massenhove: 1/18 in een hofstede van 24 g. te Torhout, waar Maerten Vande Casteele woont (?), nog onverdeeld met de weduwe van Maerten Van Massenhove
-samen gekocht van Maerten Vanden Berghe en Marijn Volckaert de noordhelft van de hofstede waar ze woonden en verder nog gronden, samen ca. 7 g.
-3 koeien, 3 vaarzen, 1 kalf
-er zijn schulden aan Frans Hasele, zoon van Joos uit zijn eerste huwelijk met Crystyne fa Erasmus Cafayn
-er loop een proces voor de Raad van Vlaanderen tegen de hoirs van Cornelis De Clercq
-meer schulden: 36 p.