Notities bij: Anna Verscheure

Op 22.2.1639 wordt een Anna Verschuere gedoopt te Lichtervelde als dochter van Martinus x (Lichtervelde 1.9.1637) Anna Goddyn, maar volgens de weesakte opgesteld na het overlijden van beide ouders is deze Anna vroeg overleden (komt niet voor in het begrafenisregister)