Notities bij: Maria-Anna Hassele

RAB, staat van goed Brugse Vrije I nr. 2579, wezenakten Wynendaele nr. 403 f. 14; wezenakten Wynendaele 402 f. 160
Maria Anna Hassele fa Pieter x Anna Vande Weghe
x Pieter Strubbe fs Andries x Maria Hemeryck
kdn: Pieter, 17 j; Anna Marie, 14 j; Josephus, 8 j
VP: Joos Strubbe fs Andries te Torhout, VM: Joannes Hassele, rechtsweer van de wezen te Torhout
-gekomen van haar kant: hofstede van 48 g. te Torhout, door haar ouders gekocht in 1710 van de kdn Adriaen De Mackere.
-samen gekocht 9 g. veld bij uitgroting van Jan b. De Lem x Marie Strubbe en Jan Beselaere x Joanne Strubbe, zijn halfzusters.
-hij erfde bij het overlijden van Pieternelle Eugenia Strubbe fa Jan fs Andries.
-op de hofstede 6 koeien, 1 vaars, 4 jaarlingen, 2 paarden, 1 veulen en 2 varkens.
Saldo : 199 p. gr.
saldo rekening 12.3.1749: 318 p. gr.