Notities bij: Paulus Du Jardin

De bevolking van Meulebeke volgens de telling van 25.1.1696, Inez Demarrez (RvTielt 40 jg, 1): de weduwe Pauwels Dujardin doet van ghelycken cleijnne lansneirynghe, twee kinders ende een coymeysken, compt 4 personen.

L. Decroix Gezinsfiches Meulebeke
DUJARDIN PAULUS, °Pittem p.1700-15 de weduwe koopt h poorterschap
BUYSE MARIA fa Geeraert (fs Ferdinand)en Joanna Verhulst
KINDEREN:
DUJARDIJN MARIA ° 1665 in Canegem, x met CAROLUS TACK, + 3 mei 1725 60j vidua exs med (1)
DUJARDIN PETRUS ° 1660 in ?Pittem, x met PETRONELLA GILDEMIJN, p. 1710-52 mv, + 8 nov 1753 93j viduus exs med,
GARDEIJN JOANNES °25 aug 1670 Judocus Demaecht nom Joannes Demacht =28 aug 1670 Joanna Peters
DUJARDIN PETRONILLA °20 nov 1672, =24 nov 1672 Petrus Dujardijn Judoca Buyse, x met ANTONIUS DECOCK
DUJARDIN CAROLUS ° 4 apr 1676 = 6 apr 1676 Carolus Vermanderen Maria Vandenbussche
(1) in Prochierekening 1707: Marie Dujardin fa Pauwels
VT 1693 de weduwe, 2 kinders plus 1 meisken
vlucht 1683 Buysv 37 17-6-0 pp de weduwe
Scab Bos A 32 (1663) Paulus Dujardin is schuldigh 16 p gr Vl waarin gherecht is eene weese Jan Buyse (6 p 8 sch gr Vl), de resterende 9 p 12 sch gr Vl:
Jan Bruggheman x Joossijne Buyse fa Laurs fii Ferdinand
Joos Buyse fs Laurs fii Ferdinand
Laurs Buyse fs Laurs fii Ferdinand