Notities bij: Egidius Eeckaert

+ tgv de pest

Tielt-Binnen: staten van goed 1630-1639 nr. 58 en 59
Cavel ende deel omme Guilliaemken Baggaert f Nicolais geprocreert by Cornelie Eeckaert fa Gilli, hem gesuccedeert by den overlijden van Gillis Eeckaert f Jan zyn grootvader, overleden in Tielt den 15.12.1631, poorter van de casselrie van Cortrycke.

Roede van Tielt jg. 2011 nr. 2, p. 99 , de huizen bij het Tieltse marktplein, auteur Ronny Ostyn: ca 1616-1618: eigenaar van herberg De Gouden Leeuw op de markt te Tielt
Roede van Tielt jg. 2011 nr. 2, p. 214, de huizen bij het Tieltse marktplein, auteur Ronny Ostyn: Huis Sint-Jacop (hoekhuis Hoogmarkt -Kortrijkstraat). In 1635 behoor de Sint-Jacop toe aan Petronella Strinck, de weduwe van Gillis Eeckaert. Ze waren gehuwd in 1595. Gillis Eeckaert verkocht bouwmateriaal: Gillis Eeckaert over ghelevert te hebben vier duust tot 11 p tduust veroorboort ande steenpitten ende pelderyn deser stede: 46 p. (SR 1610-12) en Gillis Eeckaert over leverynghe van 5500 steen veroorboort ande halle ende Raempyt (SR 1614-16). Het echtpaar had zes kinderen: twee zonen, nl. Guillielmus, die tavernier werd in Den Hert en die in 1619 trouwde met Josine Verdorme; en Gillis die in 1620 trouwde met Petronella D'Hulster, Verder nog vier dochters: Catharina (x 1622 Jan Vande Pitte), Cornelia (x 1624 Jan Vande Pitte), Martina (x 1634 Andries De Wachter en xx 1639 Jeroen De Caigny) en Joanna (x Louis De Caigny, oudste broer van Jeroen). Ca. 1628 verkocht Gillis Eeckaert het pand aan zijn zoon Guillielmus Eeckaert