Notities bij: Romanus De Caingny

wezenakten Tielt 1630-1639 f. 164v (boek p. 46)
Romain De Caigny fs Jeroons, + 12.6.1653, poorter van Tielt
x Margriete Van Aelst
kdn: 1. Jan (+), x Eliabeth Dhane (kdn Mary, Steven en Aernoult) 2. Loys 3. Jeroon 4. Steven 5. Guilliame

Roede van Tielt jg. 2011 nr. 2 p. 207, auteur Ronny Ostyn
Romain De Caigny is afkomstig uit NormandiŽ of uit ArmentiŤres. Op het einde van de zestiende eeuw vestigt hij zich in het ontvolkte en half vernielde Tielt waar hij voor een zacht prijsje heel wat eigendommen verwerft en ze na restauratie weer van de hand doet. Hij is de stamvader van verschillende generaties De Caigny die in Tielt een voorname rol spelen.
Kort na zijn aankomst koopt hij van Marteyn Casteleyn het erf De Wildeman. Ca. 1605 trouwt hij met Margareta Van Aelst. Hij is meester-timmerman, maar legt zich toe op het kopen, herstellen en verkopen van gebouwen. Zo koopt hij ca. 1608 van de kerkmeesters het huis 'het Ghouden Hooft' (Ieperstraat, nabij de markt) dat aan Jan Vande Pitte heeft toebehoord en verkoopt het aan Jan Van Mullem. In die periode verwerft hij ook het erf 'Den Waeybergh' en een vervallen huis van Pieter Vermeersch aan de zuidkant van de Ieperstraat. De grond van dat erf verkoopt hij door aan Olivier Buyck. In 1612 neemt hij de cijns van het leegstaande huis van Jacqueline Van Ravensteyn aan de Neermarkt op zich. Zij had als protestante een onderkomen gezocht in het Noorden en was in Vlissingen overleden.
Ca. 1612 wordt Romain De Caigny ook eigenaar van 'Het Groot Scaeck' een 'vervallen herberghe staende te Thielt op de markt met de erve daarmee gaende'. Hij verwerft ook 'De Vlieghende Werelt' ten zuiden van de Sint-Pieterskerk en bouwt in 1620 de vernielde hallentoren weer op en voorziet daarbij de hallentoren in 1621 van een nieuwe campanille. In 1625 restaureert hij de vernielde kerk van Egem, zoals hij ook in 1613 voor 148 pond groten Vlaams de kerk van Pittem heeft hersteld.
Volgens het landboek van 1635 is Romain De Caigny eigenaar van een tiental bebouwde percelen in Tielt-binnen. In 1645 restaureert hij nog het Vleershuis en bouwt het om tot een woonhuis. Hij overlijdt in 1653. Zijn echtgenote Margaretha Van Aelst sterft in 1660. Zij hebben 9 kinderen. Twee van hun zes zonen Louis en Jeroen trouwen met respectievelijk Joanna en Martina Eeckaert, dochters van Gillis Eeckaert die wij in 1618 als eigenaar van 'Den Gouden Leeuw' aan de Hoogmarkt aantreffen.