Notities bij: Judocus Luyckx

De bevolking van Meulebeke volgens de telling van 25.1.1696, Inez Demarrez (RvTielt 40 jg, 1): Joos Luycx fs Pieter is eenen cleijnen ghebruijcker van lande, sijne huijsvrauwe ende drije kinderen tsamen 5.

L. Decroix, gezinsfiches Meulebeke
LUCKX JUDOCUS fs Petrus en Judoca Vandekerkhove, poorter 1671-1715 by coope met Joosken
°Meulebeke 3 jan 1634, sp Meulebeke 26 jul 1664 Judocus Vanbrabant, x Meulebeke 13 aug 1664 Jacoba Latems Petrus Luckx
BELAEN MARIA fa Joannes en Jacoba Latem
°Meulebeke 9 dec 1640, +Meulebeke 20 oct 1708 66j uxor
KINDEREN:
LUYCKX MARIA ° 1664 x met PETRUS DECOGHE, +24 feb 1737 73j uxor exs med 74j subito in reg 17
LUCQ JUDOCUS °16 feb 1669 =17 feb 1669 Olivier Degrande Jacoba Latems, x met MARIA VERSCHUERE x met MARIA KARRE, p.1695-1717 naar Pittem
LUCKX PETRUS ° 5 mar 1672 = 6 mar 1672 Guilielmus Bonte Maria Soens
LUCKX ANNA ° 1 apr 1675 = 3 apr 1675 Egidius Belaen Maria Latem nom Anna Lust, x met OUTER BOONE fs Jan
LUCKX CAROLA °31 jan 1679 = 2 feb 1679 Gerardus Demeij Carola Soens, x met LAURENTIUS VANAKEN fs Guillielmus
LUCKX MARTINA °19 feb 1683 =21 feb 1683 Jacobus Luyckx Martina Belaen, x met FRANCISCUS VANSEVEREN, +20 jan 1763 82j vidua exs med
?LUYCKX ANNA ° 1684
+25 jan 1695 11j puella
Scab Bos A 2v (1672) hij stelt hem borghe voor de clachte ghedaen ten versoucke van Mre Michiel Devos tot laste van Jan Soens (Jan Soens is wrschl familie: susc Maria Soens in 1672 en Carola Soens in 1679 )
Scab I 330 (1702) hij koopt partie meersch van Gillis Vandekerkhove fs Cornelis
VT 1693 nr 240 met vrouw, 4 kinderen blift vlucht 1683 7 weken met huisvrouw, twee grote kinderen, 5 coyen Man 30 32-13-0
QB Man 178 gemeten op Maycken Lathem