Notities bij: Anna Maria Seye

staat van goed Brugse Vrije 1 nr. 2649; RAB, Wynendaele 402 f. 45v
Anna Seye fa Maerten, +Zedeglem 13.4.1745
x Jacob Strubbe (!) fs Jan
kdn: (1) Jacob, ook VP, (2) Bregitta x Jan Bailliu, ook VM, (3) Regina 17 j, (4) Jacoba, 14 j, (5) Pieternelle, 10 j (6) ...., +, x Pieter Gevaert fs Pieter
-gronden van haar kant gekomen: 1/8 in een hofstede van 7 g. te Loppem, gemeen met de kdn van Pieter Seye en consoorten
-kochten samen in 1726 een hofstede van 9 g. te Zedelgem, ver zuid van de kerk (hoek Noortover).
-saldo: 91 p.