Notities bij: Bernardus Vanden Bussche

'Onze voorouders De Jonckheere, Bibau, Van Belleghem en Van Ryckeghem', Maria Maertens-Verkinderen, Familia et Patria, 1982, p. 14
Bernard Vanden Bussche fs Gillis was baljuw van Claerhout te Pittem in 1495-1528. Hij was gehuwd met een dochter van Jan Cool (RAK, wezenregister Kasselrij nr. 31, Egem f. 1) Adriaan Vanden Braemt en Gillis Cool, voogden van Bernekin (Bernaerd) en Adriaenekin Vanden Bussche fii Gillis, brengen de erfenis over van Jan Cool, hun grootvader. Deze bestaat uit een leen van 5 g. en bouwgrond bij de kerk van Egem en nog andere onroerende goederen. In 1475-1479 overleden Gillis Vanden Bussche (RAK, wezenregister Kasselrij nr. 32, Egem f. 1). Adriana Vanden Bussche huwde voor feb. 1480 met Elooi Loobuuck en Bernard Vanden Bussche was zichzelf voor 1488.