Notities bij: Carolus De Reepere

staten van goed Tielt-binnen 1601-1629 (boek p. 163)
+Cathelyne De Wale
wde Carel De Reepere fs Cornelis, +Tielt int huys genaempt Naeldenburch op 24.11.1620
kdn: 1 Joosyne, x Jacques De Jonckheere 2. Carel (+), waarvan Cathelyne

Poorters van Tielt 1550-1614, Robert Tanghe, p. 72
-poortersboek 1614, art. 267: Carel De Reepere met huisvrouwe ende kinderen
-poortersboek 1632 art. 270: idem, de wde ende dochter ontvremt ende stede ghedient
-kerkregisters 1589-90 en 1590-91: Carel de Reepere kerkmeester