Notities bij: Joannes De Jonckheere

'Onze voorouders De Jonckheere, Bibau, Van Belleghem en Van Ryckeghe' Maria Maertens-Verkinderen, Familia et Patria, 1982, p. 11
-woonde te Ingelmunster
-RAK, wezenregister Kasselrij Kortrijk nr. 36 onder Ingelmunster f. 4, tgv. overlijden van zijn eerste vrouw in 1500 (geen naam) x Jan De Jonckheere. 1 kd: Hannekin. Voogden: Jan Andries en Jan De Vadde
-hij hertrouwde met Catelyne .... (zij xx Joos De Turck)
-bezat lenen en andere onroerende goederen te Rumbeke en Izegem