Notities bij: Joannes De Jonckheere

'Onze voorouders De Jonckheere, Bibau, Van Belleghem en Van Ryckeghe' Maria Maertens-Verkinderen, Familia et Patria, 1982, p. 14
-overleed te Egem in 1526 (nog voor zijn vader)
x Maria Vanden Bussche fa Bernard; zij hertrouwde met Jan Vanden Ryne, heer van ten Wiele te Pittem
-liet drie kdn achter: Jan, Pieter en Jacob, voogden: Joos De Vadde en Bernard Vanden Bussche, grootvader