Notities bij: Joannes De Jonckheere

'Onze voorouders De Jonckheere, Bibau, Van Belleghem en Van Ryckeghe' Maria Maertens-Verkinderen, Familia et Patria, 1982, p. 19
+Jan De Jonckheere, +Tielt 20.1.1594
x Katelijne fa Jacob Vanden Heede
kinderen: voogden: Jacques De Jonckheere fsJan en Pieters Pauwels fs Adriaen (x Cathelyne De Jonckheere), beide uit Tielt
woonde op hofstede te 'Schuuferscapelle'
verschillende lenen in eigendom