Notities bij: Laurentius Joye

wezenakten kasselrij Kortrijk
Laureins Joye, + 23.7.1640 (?)
x Mayken Van Praet fa Pieter
kdn: Charles; Princken, x Gilles De Nolf; Mahieu, zijn zelfs; Lauken; Jacquemine (x < 31.3.1642 met Jan De Jaegher) en Mayken (x < nov. 1645 met Michiel Pauwels)
VP: Charles Joye fs Laureins uit Zwevezele, VM: Salmoen Fault fs Mathijs uit Zwevezele
-hofstede van 32 g. ten noorden van de kerk
-hofstede van 14 g., ten NW van de kerk, waar Charles woont
-hofstede van 7 g. ten W. van de kerk, pachter Lieven Lauwers
-hofstede van 2 g.
-hofstede van 12 g., pachter Jooris De Clercq

RAB, De Spyckere, Zwevezele, 1643, f. 93
Laurs Joye fs Colaert in Sweveseele competeert by successie van Willem Cool zyn grootheere materneel 1 g. 70 r., ligghende in Sweveseele suyt anden herrewegh loopende van Brugghe naer Ryssel.