Notities bij: Petrus De Keysere

RAB, Wynendaele nr. 396 f. 165v
Pieter fs Jacob De Keysere, +7.2.1684
Janneken fa Anthone Maes, + 12.1.1684
kdn: (1) Joos, gehuwd, (2) Marijn zichzelfs, (3) Anthone, (4) Josynken, (5) Mary
VP: Jan fs Jacob De Keysere VM: Jan Van Cloostere
-schoone ende wel beplante behuysde hofstede, te Torhout ver zuid van de kerk, onder de heerlijkheden Wynendaele en Lichtervelde, waar ze overleden zijn. Nu gepacht door Joos De Keysere fs Pieter; groot 47 g.; waarin Pieter Lauwers 1/5 heeft. De overledenen gekocht van Cornelis en Francynken De Clercq (9 g.), bij uitgroting van Everaert De Smet (9 g.), Gilles Geunst (9 g.) en Clays Van Gillewe (9 g).
-hofstede te Lichtervelde, groot 43 g., nu verpacht aan Marijn De Keysere fs Pieter
-2 hofstedekens te Torhout, ver zuid van de kerk, samen 16 g. Pachter: Joos De Keysere fs Joos
-verder nog zeven partijen land te Torhout
Alles samen 115 gemeten
saldo 2.475 p.p.