Notities bij: Maria Martelé

RAB, wezenregisters Wynendaele nr. 409 f. 167v
Mary Martelé fa Mahieu & Marie Vande Moere (sic), +Torhout 14.7.1773
x Guilliame Verduyn fs Martinus & Marye De Keysere
xx Emanuel Van Poucke fs Simoen & Anna Hoornaert
kdn 1° x: (1) Guilliame x Angela De Ruytere, Kortemark, (2) Jacob, zichzelf, (3) Joannes, +, x Joanna Therese Van Walleghem fa Jacob: Joannes Bapt. 13 j, Jacob 11 j, Pieter Joseph 7 j, Anthone Bernaert 5 j, (4) Marie Catherine x Joannes Van Walleghem fs Hendrick
kdn 2° x: (5) Emanuel Jacob, (6) Bernardus, (7) Hendryck Joseph
-van haar kant gekomen: 1/3 hofstede van 9 g. te Torhout, west van de kerk bij het Maegdeveld, nu verkocht aan haar broer Jan Martelé
-gekocht in haar 1° x: hofstede 21 g. te Torhout bij het Zwartegat, waar ze overleden is, nu verkocht aan de 7 kdn van Guilleame Verduyn; een hofstede van ca. 18 g. bij herberg 't Swarte Gat, ver zuid van de kerk
-meerdere uitstaande renten
-saldo: 426 p. gr.