Notities bij: Petronella Vanden Bulcke

RAK, wezenregisters Kasselrij Kortrijk nr. 109, Wingene f. 6v
+Petronella Vanden Bulcke fa Lieven, +Wingene 28.12.1724
x Jacob Van Maele fs Jacques
kdn: (1) Jacob gehuwd, (2) Joannes, (3) Hubrecht, (4) Pieter, (5) Joanna x Jacob De Backere
voogden: zoon Jacob Van Maele - Petrus Cheyns te Oostkamp
hofstede + smesse nabij Poelvoorde en 4 aangekochte partijen grond
3 koeien, 1 kalf, 3 varkens, alle smissengerief