Notities bij: Jacobus Van Maele

RAK, wezenregisters Kasselrij Kortrijk nr. 122, Wingene f. 50
+Jacob Van Maele fs Jacob, +februari 1745
wdr Petronelle Vanden Bulcke fa Lieven
kdn/kkdn: (1) Joannes, (2) Petrus, (3) Joanna, wde Jacob De Backere, (4) de 7 wezen van Jacob, (5) de 2 wezen van Hubrecht
voogden: Joannes Van Maele fs Jacob - Petrus Hendrickx - Jan De Vriese
Peerdensmisse nabij Den Beer-Poelvoorde (cfr WA Petronilla Vanden Bulcke), gebruiker Petrus Van Maele