Notities bij: Cornelius Vande Walle

huwelijksakte: dispensatie verkregen voor de derde graad, getuigen: Cornelius Logghe en Adrianus Vande Walle

doopheffers: (1) Judocus Vande Walle - Petronilla Vermote, (2) Georgius Logghe - Cornelia Vande Walle, (3) Cornelius Logghe d'oude - Anna Logghe

RAB, wezenregisters Brugse Vrije, nr. 16498 f. 50v, acte 12.3.1699
+ Cornelis Vande Walle, vrijlaat, +Zedelgem
x Jacquemynken Logghe
kdn: Adriaen 20 j, Anna 22 j, Cecilia 15 j, Marie 13 j; voogden: Jooris Vande Walle en Philips Haeghebaert x Pieternelle Vande Walle (broer en zus van de wezen)
de voogden renucieren vaders erfenis, gezien de vele schulden
toegevoegd in 1713: Cecilia, allen wees, erfde bij het overlijden van Adriaen Vande Walle fs Joos x Marie De Backere, haar rechtsweer, gronden te Zedelgem en Loppem.