Notities bij: Guillielmus Vanden Bussche

doopheffers: (1) xxx - Joanna De Cloet, (2) Jacobus Verplancke - Agnes Lyevens
Guillielmus Vanden Bussche x Joanna Van Dycke (Zed. 2.9.1682, tt: Jacobus Colpaert - Lambertus Van Dycke): Guillielmus (°Zed. 6.6.1683, tt.: Jacobus Colpaert - Anna Van Dycke)

Br Vr N nr 16.498 f 71
x Janneke fa Lambrecht Van Dycke (+3.2.1694) VP: Jacques Colpaert x Anna Vanden Bussche VM: Pieter Van Dycke fs Guille. 2 kdn: Guillielmus en Joannes
xx Anna De Cloedt , VP: Jacques Colpaert, VM: Adriaen fs Jan De Cloedt; 2 kdn.

staat van goed Brugse Vrije I nr. 6808
-gronden gekomen van zijn kant: 3 g land te Zedelgem, gekomen van Perijnken Schaerssens, sijn oude moeije materneel.
-3 koeien, 2 varkens en 2 paarden
-pacht 47 g. land, weide, ...
-saldo 208 p.

Brugse Vrije 16499 f. 24v
kinderen 2° huwelijk: Joanne (4 j) en Marie (2 j). VP: Jacques Colpaert, VM: Adriaen De Cloet
Uit vorig huwelijk 2 kdn
-bezitten 3 g. onderland en bos te Zedelgem