Notities bij: Maria Vanden Bussche

BrVrN 16504 f 143
+Marie Vanden Bussche, +Zedelgem 4.3.1734
x Jacob Claerbout
VP Joannes Claerebout (x Joanne De Waele) VM Guille Vd Bussche, oom van halve bedde (+Aartr 9.1.1747)
kdn: Isabella, 9 j; Joannes, 5 j; Anna, 3 j
wezen erfden bij overlijden van Guillielmus Vanden Bussche (+1747), oom van halve bedde en jongman, gronden te Zedelgem. Nieuwe voogd wordt Jan Vanden Bussche (volle broer van Guillielmus)
Isabella: +Zedelgem 12.7.1750