Notities bij: Joannes Negheman

verdere voorouders?, cfr buitenpoorters van Brugge:
-Negheman Arnout fs Jan, Oostkamp nov. 1551
-Negheman Christiaen fs Jan, Oostkamp, 5.9.1556
-Negheman Jan fs Jan, Loppem, 10.8.1567
-Negheman Jan, Kortrijk, 29.10.1593

cfr wettelijke passeringen is Frans Van Ryckeghem familie van Joannes Negheman. Antwoord wordt gevonden bij aanborgerlijsten van de gemene en loweiden nr. 324. Frans Van Ryckeghem is aanborger uit hoofde van zijn vrouw Pierincken Nagheman fa Jan x Jacquemine Van Iseghem (is zij een tweede vrouw van deze Joannes Negheman?)

RAB, Nieuwenhove nr. 34, verhoofding 1518, mijn foto 5983 en 5988