Notities bij: Catharina Negheman

staat van goed Brugse Vrije I nr. 16520,
svg betreft de kinderen van Joos De Sanghere. De echte staat van goed is gepasseerd voor de schepenen van de heerlijkheid Roden, geseyd Nieuwenhove. Zij bezat een hofstede van 43 g. te Koekelare (gekomen van Ryckaert Kindt, haar grootvader). Een hofstede van 5 g. te Koekelare. Een hofstede van 12 g. gekomen van Jan fs Christiaen Negheman, haar vader. Een hofstede van 3 g. te Oostkamp. Samen gekocht met haar man: een hofstede van 57 g. te Oostkamp en een hofstede van 8 g. te Oostkamp. Saldo van haar staat: 350 p. Maar hiervan is 190 p., tegoed van Jan De Zanghere, niet te verhalen gezien zijn insolventie en armtierigheid.

SvG Oostkamp nr. 246
Catheline fa Jan Negheman, latesse van Roden, +23.8.1654
wde Omaerd De Zanghere d'oude
kdn: Maryn, Rycquaert, Omaert, Pieter, Mayken wde Cornelis Vereecke, Christine x Matheus Aneca, Jan (+) x Adriane Pype
-van haar kant: gronden te Koekelare en Oostkamp (zie haar man)
-samen gekocht: 90 g. vooral te Oostkamp en de rest te Koekelare (zie haar man)
-saldo: 325 p.