Notities bij: Omarus De Sanghere

cfr staat van goed Brugse Vrije I nr. 17215 van Joos De Sanghere fs Omaert (+Loppem 1654): paternele gronden: hofstede 22 g. te Koekelare, hofstede 13 g te Koekelare, hofstede 70 g. te Oostkamp onder heerlijkheid Nieuwenhove, hofstede 6 g. te Oostkamp, hofstede 12 g. te Oostkamp, vijver + veld van 14 g. te Oostkamp ('de wulfsvijver')

SvG Oostkamp nr. 246
+Omaert De Sanghere, laat van Roden, +Oostkamp 17.3.1652
x Cathelyne fa Jan Neghemans
kdn: (1) Maryn (2) Ryckaert (3) Joos (4) Omaerd (5) Pieter, jongste zoon (6)Mayken, wde Cornelis De Clerck, wde Cornelis Vereecke (7) Christyne, x Cornelis De Clerck, xx Matheus Aneca (8) Jan (+), x Adriaene Pype: 2 kdn, hun VP: Loys Brandt, VM: Antheunis Pype
-lenen van dit sterfhuis: (1) leen 4 g. deel hofstede 70 g. te Oostkamp, gehouden van 't Hof van Roden, gekomen van zijn kant. (2) leen te Koekelare 10 g., gehouden van 't Hof van Koekelare, gekomen van haar kant.
-gronden van zijn kant: 9 g. in hofstede van 70 g.
-gronden van haar kant: (1) 1/2 hofstede van 43 g. te Koekelare en Handzame, gemeen met Pieter Willaert, gekomen van Rycquaert Kynt, haar grootvader materneel (2) 5 g. in hofstede van 10 g. te Koekelare, gekomen van Rycquaert Kyndt (3) 12 g. in hofstede van 48 g. te Oostkamp, gekomen van haar vader Jan Negheman fs Christiaen (4)3 g. in hofstede van 6 g., gemeen met Adriaen Goormachtigh en Guilleame De Bake te Oostkamp.
-samen gekocht: (1) 57 g. in hofstede van 70 g. te Oostkamp (2) 8 g. in hofstede van 13 g. te Koekelare (3) hofstede van 6 g., genaamd de Schaepersburch, te Oostkamp (4) 3 g. te Oostkamp (5) 1 vijver en veld, groot 14 g. te Oostkamp bij het Bulskampveld
-2 uitstaande renten van telkens 3 p. gr. per jaar.
saldo 517 p.

RAB, heerlijkheid Nieuwenhove nr. 38b, leenverheffen 16e en 17e eeuw
1618, leenverhef door Omaert De Zanghere fs Olivier, gekomen van zijn vadere, groot 4 g. te Oostkamp, ver zuid van de kerk, in een Jeghenoote Hoogh Nieuwenhove

RAB, heerlijkheid Oostkamp nr.18/1 f. 27v, aktedatum 19.10.1655
- Maryn De Sanghere x Janneke De Witte,
- Rycquaert De Sanghere x Peryncke t’Jonck,
- Omaert De Sanghere x Mayke Bellaert en andere,
verkopen aan Frans Van Ryckeghem : - 6/8 van 1/4 van een hofstede groot geheel 47 ŕ 48 gem. op Oostcamp en deels op Erckeghem, ver zuidoost van de kerk, onverdeeld met de kinderen van Adriaen Goormachtigh d’oude en
met de koper.
- 6/8 van 1/5 van een hofstede groot geheel 10 gem. 185 r. ver zuid vande kerk.
Gerecht door successie van Omaert De Sanghere en Cathelyne Neghemans, vader en moeder