Notities bij: Paulina Van Loo

aanborgers gemene en loweiden nr. 730: 12.4.1636, Mombillij Saerel, aanborger uit hoofde van zijn vrouw Pauweline van Loo, die het verkreeg van haar moeder Maedeleene Stevens. Op dezelfde dag worden zijn kinderen ook ingeschreven als aanborger: Claeis, Jaekes, Cornelis, Saerel, Pieter en Maeijken.

Aanborgers gemene en loweiden nr. 438: 12.4.1636: Monbailly Charles aanborger uit hoofde van zijn vrouw Pauwelincken Van Loo fa Aernoudt x Stevens Madeleene