Notities bij: Carolus Monballiu

RAB, heerlijkheid Oostkamp nr. 18/1 f. 74v, aktedatum 27.4.1658
Charles Mombailly x Jacquemyncke De Sanghere zijn schuldig aan Gheleyn Vereecke, burgemeester van den Houtschen: een rente van 20 schgr. bezet op een nieuw huus door de comparanten doen maken, daer hij woont,
wesende brauwerie genaemt Schaepersbergh + 450 r. land en meersch. Gerecht door successie van haar grootvader en grootmoeder Omaert De Sanghere en Cathelyne Negheman en deels door koop van Pieter De Sanghere en andere.

RAB, Heerlijkheid Oostkamp nr 18/1 f. 108. Charles Mombailliu x Jacquemynken De Zanghere verkopen aan Philips Vande Casteele de herberg Schaepersbergh, door hem nieuw gebouwd, met brouwerij en het deel in de hofstede waar hij woont aan de overzijde van de straat. 6 dec. 1659.