Notities bij: Petrus De Cuypere

? (cfr LvW 308 f 178v) Ptr De Cuyper (fs Christ.) x Maeyken fa Ptr Maes, Torhout
? (cfr LvW 307 f 119), 1611: Ptr De Cuyper (fs Jan) x Betken Van Middelem (fa Roeland), Torhout

SAT, nr. 1313, staat van goed Guilliame De Cuupere fs Jacob
Bij deze staat van goed werd een document gevoegd: extrait uijt den boom van de familie van Cuupere inde jaere 1500.
Jan De Cupere.
Inden poorterbouck der stede Thourout staet op de daete vanden jaere 1523 dat dheer Jan De Cuupere fs Christiaen was burchmeester van Thourout, die heeft achterghelaeten een soone Mathys, den welcken vader was van Jan, die ten jaere 1570 is overleden schout van Thourout sonder decendenten.
Christiaen De Cuupere fs Mathys is getrauwt met jouffrauw Mechelyne Vander Espt 1560, hebben achterghelaeten onder andere Pieter.
Pieter De Cuupere fs Christiaen trouwde joffrauwe Marij Maes, hebben achtergelaten onder andere Jan.
Dheer Jan De Cuupere fs Pieter trauwde joffrauwe Catharina Vervliet, hebben achtergelaten Jacobus.