Notities bij: Clara Van Neste

RAB, Wijnendaele 391 f. 122v
Claerken Van Este, +Torhout 5.6.1650
x Olivier De Cuupere. Kdn: (1) Claerken x Cornelis Bruynooghe, (2) Mayken x Adriaen Logghe, xx Pieter Everaert, (3) Hubrecht, (4) Janneken, (5) Jacquemyne.
xx Jan De Neckere. Kd: Alexander 9 j, VP: Adriaen De Neckere fs Marijn - VM: Hubrecht Van Neste
-van haar kant: 1/3 van een hofstede van 12 g. te 'Mooseele', onverdeeld met de wde van Jan Van Neste en Joos Soenen, maar haar moeder die nog leeft, heeft het vruchtgebruik
-gekocht in het eerste huwelijk: 7 g. gronden te Torhout
-Olivier De Cuupere was eerst gehuwd met Mayken fa Maerten De Corte, waarvan Tanneken
-de weduwe van Jan De Cuupere fs Jan es schuldich van drie daegen labeur
-Symoen Van Este tot Mooseele es schuldigh die hy noch tachter es ten desen sterfhuuse volghende seker verdeel ghemaeckt ten huuse van Hubrecht Van Este, dese overleden vader ten versoucke ende begeerte van Catelyne fa Jan Sys syn achterghelaeten weduwe.
-saldo: 842 p.p.