Notities bij: Oliverius De Cuypere

was een eerste maal gehuwd met ....: waarvan oa. Anna, x Jan De Cuypere fs Jan x Mayken fa Simon De Moor (gezworen landmeter Brugse Vrije, +Eernegem 1.5
.1650, cfr wezenakten Brugse Vrije 16536 f. 122) en Maria, x Pieter Everaert

RAB, wezenakten Wynendaele 390 f. 267
Olivier De Cuupere fs Pieter, +Torhout 19.9.1630
xx Claerken fa Hubrecht Van Neste
wdr Mayken fa Maerten De Corte
kdn 2x: Hubrecht 17 j, Claerken 20 j, Mayken 16 j, Janneken 14 j, Jacqueminken 10 j
kdn 1x: oa. Tanneken x Jan De Cuupere fs Jan
-lenen, gekomen van zijn vader: 1l veld en meers te Zwevezele, genaamd 'Hof ter Coutere'. Twee lenen te Gits
-land van zijn ouders: 1/2 van een hofstede van 21 g. te Torhout, onverdeeld met Pieter De Brune x Mechelyne fa Pieter De Cuupere, waar Pieter De Brune woont.
-samen gekocht: 1 l. land gekocht van Jooris De Cuupere, Matthys De Cuupere, Christiaen De Cuupere en Adriaen De Clercq x Janneken De Cuupere; fii Christiaen fs Pieter. Verder nog 5 l. land